Rökgasspjäll

Lyma produktutbud

Dampers eller rökgasspjäll används för avstängning eller reglering

Typiska processer är rökgasrening inom avfallsförbränning, gjuteri, luftrening inom kemi och farmaceutisk industri samt som brandskydd för plastledningar. Vi har ett komplett sortiment av dampers av plast-, komposit- och stålkonstruktioner för alla förekommande applikationer.

Filter

Filter

Rökgasspjäll med dubbla eller enkla spjäll för exakt flödeskontroll

Rökgasspjäll är en viktig del av luft- och gascirkulationssystem i processindustri. Här hittar du rökgasspjäll med dubbla eller enkla spjäll – för exakt flödeskontroll av exempelvis processgasledningar.Korrosionsbeständiga rökgasspjäll av GAP används som avstängnings- och reglerspjäll eller som en kombination av båda. Spjällen levereras runda eller rektangulära och manövreras manuellt, pneumatiskt eller elektriskt. Rökgasspjällen kan levereras med en täthetsgrad är mellan 98-100%. 100% täthet uppnås med ett tryck/vakuum system kopplat till spjällets hustätning.