Säkerhetsprodukter

Lyma produktutbud

Säkerhetsprodukter som flänskydd, låsbara ventiler, halkskydd och räcken

Vid hantering av aggressiv media så medför det alltid risker för materiella och eller personskador. Det är därför väldigt viktigt att vi skapar så säkra arbetsmiljöer som möjligt för vår personal ute på arbetsplatserna med hjälp av relevanta säkerhetsprodukter. Personsäkerheten är alltid prio ett när vi dimensionerar och föreslår lösningar. Vi har dessutom ett sortiment som har fokus på personsäkerhet, som omfattar gallerdurk, flänsskydd, sprutskydd. Flänsskydden ökar säkerheten och skyddarpersonal och närliggande utrustning vid läckage från flänsförband eller ventiler. Ett alternativ är sprutskyddet som garanterar att läckaget vid packningsbrott sker utan livsfarligt sprut från rörsystemet.

Filter

Filter

Våra ventiler kan levereras med låsbar funktion, så kallad bryt & lås. Detta förhindrar att ventilerna öppnas eller stängs vid fel tillfällen. På så vis kan vi slippa många potentiella olyckor eller driftstopp.

I fuktiga miljöer är halkskydd viktiga och i kombination med korrosiva vätskor är det därmed viktigt att halkskyddet inte rostar och går sönder. Minimera därför halkrisken och förebygg halkolyckor med sandad gallerdurk gjorda av olika plastmaterial där korrosionsrisk finns.

Profiler, räcken, stegar och plattformar kan vi också erbjuda som är anpassade med gallerdurken för att passa ihop en komplett konstruktion. Allt givetvis korrosionssäkert.

Våra säkerhetsprodukter levereras standardmässigt i utföranden som motsvarar tillämpliga delar av gällande EU-direktiv.