+46 (0) 40-43 88 00

Säkerhetsventiler

Säkerhetsventiler

Säkerhetsventiler används för att förhindra övertryck i olika typer av system. Om trycket blir för stort i ett system en automatisk öppning av ventilen som släpper ut vätskan eller gasen så att trycket kan sjunka till en normal nivå. Säkerhetsventiler fungerar automatiskt utan någon form av extern styrning.

Hur fungerar säkerhetsventiler?

Säkerhetsventilen är en del av säkerhetsutrustningen och reagerar när ett övertryck uppstår i ett system. Ventilen skyddar människor, material och omgivning.

Ventilerna är konstruerade med en fjäder som håller ventilen stängd. Om trycket i systemet blir för stort kommer fjädern att släppa efter. Ventilen öppnas då och släpper ut gas eller vätska så att trycket i systemet kan sjunka till en normal nivå igen.

Fjäderns kraft är avgörande för funktionen hos varje enskild ventil och ställs in efter behov och önskemål. Ventilerna fungerar automatisk utan någon form av extern styrning.

Bestämmelser och regler för säkerhetsventiler

Det finns strikta bestämmelser och regler kring användning och montering av säkerhetsventiler. Skulle ventilerna inte uppfylla bestämmelserna som gäller finns risken att de inte klarar sin uppgift i en nödsituation.

En viktig del av bestämmelserna handlar om dimensionering av den här typen av ventiler. Dimensionen för varje applikation räknas ut efter bland annat temperatur, öppningstryck och flöde. Ventilerna måste vara tillräckligt stora för att kunna släppa ut den vätska eller gas som finns i systemet och utsläppet måste även kunna ske snabbare än vad det aktuella ämnet byggs upp i systemet.

Det får inte finnas en avstängningsventil före en säkerhetsventil.

Kontrollering av säkerhetsventiler

Säkerhetsventiler måste kontrolleras regelbundet eftersom ventilerna sällan behöver användas. Det kan hända att fjädern slutat fungera eller att ventilen korroderat och att detta inte upptäcks i tid.

Det bör finnas ett underhållsprogram för ventilerna så att regelbundna kontroller utförs. Hur ofta en ventil ska kontrolleras beror på ventilen och det enskilda systemet. Vanligtvis brukar man utföra kontroller med ett mellanrum på 12, 18, 24 eller 36 månader.

Säkerhetsventiler från Lyma

Vi på Lyma erbjuder flera säkerhetsventiler för olika applikationer. Vi kan leverera ventilerna med gastät kåpa eller lättverk.

I vårt utbud hittar du ventiler för korrosiva applikationer, ventiler med olika öppningstryck och i olika storlekar och ventiler med olika anslutningar enligt DIN eller ANSI. Vi har ventiler i PVC, PP, PVDF, PFA, rostfritt stål som AISI316 och Alloy-C.

Kontakta oss

Har du frågor om säkerhetsventiler eller vill du ha personlig service från oss på Lyma? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.