+46 (0) 40-43 88 00

Säkerhetsventiler

Säkerhetsventiler förhindrar övertryck i system

Säkerhetsventiler används för att förhindra övertryck i ett system. Skulle trycket bli för stort sker en automatisk öppning av ventilen som släpper ut vätskan eller gasen tills dess att trycket har sjunkit till en normal nivå. De fungerar genom att en fjäder håller ventilen stängd. Blir trycket sedan för stort kommer fjädern att släppa efter och säkerhetsventilen öppnas. Fjäderkraften är av stor betydelse för en säkerhetsventil och ställs in efter varje kunds önskemål. Tanken med säkerhetsventiler är att de ska fungera automatiskt utan någon form av extern styrning.

Dimensionering av säkerhetsventiler är väldigt viktigt. De måste vara tillräckligt stora för att kunna släppa ut vätska eller gas ur ett system snabbare än det byggs upp i det aktuella systemet. Det får heller inte finnas en avstängningsventil före en säkerhetsventil utan de ska vara direkt anslutna till systemet. Skulle säkerhetsventiler inte uppfylla de strikta bestämmelser som gäller finns risken att de inte klarar sin uppgift i en nödsituation och då kan det ske en explosion.

Säkerhetsventiler måste också kontrolleras regelbundet. Ett vanligt problem med säkerhetsventiler är att de används relativt sällan, helst aldrig. Det kan hända att fjädern slutat fungera eller att ventilen korroderat. Detta avhjälps med hjälp av underhållsprogram och regelbundna kontroller.

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.