+46 (0) 40-43 88 00

Slangpumpar

Slangpumpar för att pumpa vätskor med vitt skilda egenskaper

En slangpump är en typ av förträngningspump som du kan använda för att pumpa vätskor med vitt skilda egenskaper. Vanligtvis väljer du en slangpump när din vätska är högviskös, dvs trögflytande.

Välj rätt material i slangen när du använder en slangpump

Materialvalet och kvaliteten på slangen den enskilt viktigaste faktorn att ta hänsyn till när du använder en slangpump. Naturgummi har den bästa utmattningshållfastheten och EPDM och Hypalon har den bästa kemisk kompatibiliteten.

Hur fungerar slangpumpen?

Vätskan är innesluten i en flexibel slang monterad inuti ett cirkulärt utformat pumphus. Ett antal rullar eller tryckskor sitter fäst på rotorn komprimerar den flexibla slangen.

När rotorn roterar klämmer tryckskon slangen mot huset. Det är detta som tvingar vätskan att röra sig i rotationsriktningen genom slangen.

När kammen, tryckskon, passerat öppningen till sugsidan öppnar slangen sig igen till sitt naturligt öppna tillstånd. När detta sker kan suger pumpen in ny vätska i slangen. Den processen kallas peristaltik och därför benämns slangpumpar ofta för peristaltiska pumpar (engelska namnet för dessa pumpar är hose pump eller peristalic pump).

Tack vare sin konstruktion är slangpumpar täta, dvs läckaget mellan trycksida och sugsida är minimalt, och pumptypen skapar därför ett undertryck eller sug som är exceptionellt bra. Dessutom klarar pumpen höga uppfordrings tryck, normalt upp till 13 bar i kontinuerlig drift. Slangpumpar har pumphuset fyllt med smörjmedel (ofta glycerin) för att förhindra nötning på utsidan av slangen och för att underlätta avledning av värme.

Slangpumpar som är lämpliga för aggressiva vätskor

Inom industrin är det vanligt att använda slangpumpar för aggressiva vätskor som kemikalier. Valet av pump gör vi då du vill undvika kontaminering eller kontakt med andra delar än slangen. Den här pumptypen är också lämplig när du har abrasiva (slitande) vätskor med partiklar, samt för högviskösa och klibbiga vätskor.

En slangpump kan du köra kontinuerligt, eller med indexerat varvtal (partiella varv) för att leverera små mängder vätska och används därför även flitigt för dosering av vätskor. Om du vill ha en noggrann dosering bör du överväga att använda membranpumpar eller kolvmembranpumpar.

En av slangpumpens fördelar är att den pumpade vätskan endast kommer i kontakt med den inre ytan av röret. På detta vis kan vi bortse från problem med ventiler, O-ringar eller andra tätningar, vilket kan vara ett problem med andra förträngningspumpar. Samtidigt är slangen också den svagaste länken i en slangpump.

Vi skräddarsyr slangpumpen efter din pumpapplikation

Lyma tillhandahåller Elro slangpumpar som finns i stationära och mobila utföranden. Därmed har vi ett mycket brett sortiment och kan skräddarsy pumpen efter din pumpapplikation.

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.