+46 (0) 40-43 88 00

Smutsfilter

Effektivt smutsfilter som renar korrosiva kemikalier

Smutsfilter används som en mekanisk rening av korrosiva kemikalier. Fångar effektivt upp de fasta partiklar som är större än filterinsatsens maskvidd när mediet strömmar igenom den cylindriska insatsen. Smutsfilterna kan även levereras med alternativa maskvidder.

Differenstrycksmätning över smutsfiltret ger indikation om filtrets status. Kraftigt förhöjt tryckfall över filtret indikerar att filterinsatsen bör rengöras.

För bästa funktion och enklaste rengöring av filterinsatsen bör filtret monteras i horisontell rörledning med locket nedåt. Notera flödesriktning. Filtret kan monteras i vertikalt läge med nedgående flöde.

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.