+46 (0) 40-43 88 00

Spaltrörspumpar

Spaltrörspumpar

Tätningslösa pumpar finns i två principutföranden: 

 1. Magnetdrivna pumpar med magnetisk momentöverföring.
 2. Våtmotordrivna pumpar med statorn avtätad från den pumpade vätskan genom ett spaltrör. 

Därför används ofta benämningen spaltrörspumpar.

Tätningslös spaltrörspump för kritiska vätskor

Spaltrörspumpar finns i olika utföranden som enstegs- som flerstegsutförande. Pumparna klarar av vätskor med temperaturer från minus 200°C till +500°C med vätsketryck upp till PN 1000.

För vätskor med höga smältpunkter finns värmemantlar och vid förorenade vätskor används i första hand inbyggda filter. Vid höga partikelhalter spädmatning till rotorkammaren.

Spaltrörspumpen är en 100% läckagefri pump med ett brett användningsområde inom bland annat 

 • raffinaderier
 • petrokemisk industri
 • kemiindustri
 • kärnkraft
 • kylindustri. 

Spaltrörpumpens funktion

Spaltrörspumpen är en tätningslös pump där pumpkroppen och drivmotorn är förseglade i ett tryckkärl fyllt med pumpmedium. Tryckkärlet är endast statiskt förseglat och en trådsats används för att ge ett roterande magnetfält och driva rotorn. Denna struktur eliminerar den roterande axeltätningsanordningen i den traditionella centrifugalpumpen så att den kan vara helt läckagefri.

Typiska applikationer

Typiska applikationer för spaltrörspumpar är

 • het olja
 • fotogen
 • etan
 • propan
 • flytande klor.

Letar du efter andra typer av pumpar?

Lyma erbjuder ett stort utbud av pumpar till processindustrin. Se alla våra pumpar här.

Spaltrörspumpar baserat på varumärke

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.