Spaltrörspumpar

Lyma produktutbud

Spaltrörspumpar

Tätningslösa pumpar finns i två principutföranden: 

  1. Magnetdrivna pumpar med magnetisk momentöverföring.
  2. Våtmotordrivna pumpar med statorn avtätad från den pumpade vätskan genom ett spaltrör. 

Därför används ofta benämningen spaltrörspumpar.

Filter

Filter

Tätningslös spaltrörspump för kritiska vätskor

Spaltrörspumpar finns i olika utföranden som enstegs- som flerstegsutförande. Pumparna klarar av vätskor med temperaturer från minus 200°C till +500°C med vätsketryck upp till PN 1000.För vätskor med höga smältpunkter finns värmemantlar och vid förorenade vätskor används i första hand inbyggda filter. Vid höga partikelhalter spädmatning till rotorkammaren. Dessa pumpar är särskilt anpassade för extremt krävande miljöer, inklusive raffinaderier, petrokemisk industri, kemiindustri, kärnkraft och kylindustri.

Läckagefri Teknologi

Spaltrörspumpens konstruktion säkerställer fullständig läckagefrihet. Den eliminerar behovet av traditionella axeltätningsanordningar och använder istället en trådsats för att driva rotorn genom ett roterande magnetfält. Detta gör pumpen perfekt för hantering av kritiska vätskor som het olja, fotogen, etan, propan och flytande klor.

Användningsområden

Spaltrörspumpar är idealiska för applikationer där höga smältpunkter och förorenade vätskor är vanliga. De kan anpassas med värmemantlar och inbyggda filter för att möta specifika krav och bibehålla hög prestanda även vid höga partikelhalter. Några användningsområden är:

  • het olja
  • fotogen
  • etan
  • propan
  • flytande klor.

Letar du efter andra typer av pumpar?

Lyma erbjuder ett stort utbud av pumpar till processindustrin. Se alla våra pumpar här.