+46 (0) 40-43 88 00

Spaltrörspumpar

Spaltrörspumpar i olika utföranden

Tätningslösa pumpar finns i två principutföranden: Magnetdrivna pumpar med magnetisk momentöverföring samt våtmotordrivna pumpar med statorn avtätad från den pumpade vätskan genom ett spaltrör. Därför används ofta benämningen spaltrörspumpar.

Tätningslös spaltrörspump för kritiska vätskor

Spaltrörspumpar finns i olika utföranden som enstegs- som flerstegsutförande. Vätskor med temperaturer från minus 200°C till +500°C med vätsketryck (tryckklass) upp till PN 1000 kan hanteras.

För vätskor med höga smältpunkter finns värmemantlar och vid förorenade vätskor används i första hand inbyggda filter samt vid höga partikelhalter även spädmatning till rotorkammaren.

Spaltrörspumpen är en 100% läckagefri pump med ett brett användningsområde inom bl.a. raffinaderier, petrokemisk industri, kemiindustri, kärnkraft och kylindustri. Typiska applikationer är het olja, fotogen, etan, propan eller flytande klor.

Spaltrörspumpar baserat på varumärke

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.