Tankbottenventiler

Lyma produktutbud

Tankbottenventiler används som avtappningsventiler

Tankbottenventiler används ofta som avtappningsventiler monterade vid den lägsta punkten i tanken. På detta sätt kan tanken tömmas och rengöras på bästa sätt.

Filter

Filter