+46 (0) 40-43 88 00

Värmeväxlare

Värmeväxlare av SiC, grafit eller termoplaster

En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat. Mediet kan till exempel vara vatten eller luft, men även andra fluider och i enstaka fall även fasta partiklar. Värmeväxlare kan exempelvis användas för att bibehålla värme eller för passiv kylning. Vårt program består av värmeväxlare av SiC, grafit eller termoplaster. Vi har alltså en lösning för din korrosiva applikation.

Vid primärsidan värms mediet medan på sekundärsidan tillförs värmen. Mediet som primärt används är hetvatten eller processånga /lågtrycksånga. Om korrosion förekommer i miljön kan de vätskeberörda delarna göras av plast eller grafit där vi kan erbjuda båda varianterna. Är luften även korrosiv kan med fördel hela växlaren göras i korrosionsbeständigt material och där kan vi erbjuda växlar helt i plast.

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.