+46 (0) 40-43 88 00
Calorplast logotyp

Calorplast Gas-Vätskevärmeväxlare / kondensor

CALORPLAST-gas-vätske värmeväxlare/kondensor är en återvinnare för värmeöverföring från ett gasformigt medium till ett flytande medium. Den är helt tillverkad av plast och används för värmeåtervinning samt för att kyla och för att värma stora gasflöden.

  Är du intresserad av produkten?

  Vi hör av oss så fort vi fått in ditt visade intresse.

  • Beskrivning
  • Dokumentation
  • Fler produkter från Calorplast GmbH
  • Användningsområden

  Beskrivning

  De viktigaste användningsområdena är:

  • Energiåtervinning från aggressiv avluft, t.ex. inom ytteknik, kemisk och elektronikindustri
  • Kylning och uppvärmning av aggressiva avgaser från tvättmaskiner, t.ex. inom torkningsteknik, kemisk metallbearbetning, avfallsförbränning, avloppsslamförbränning, kylluftflöden med grundvatten, havsvattentillämpningar etc.,
  • Ventilationsinstallationer i renrumsteknik, liksom i anläggningar med höga krav på hygien.
  • Kondensation av ångor i den kemiska och farmaceutiska industrin, i torkningstekniken i cykliska processer och för återvinning av lösningsmedel.

  Produktsortimentet är baserat på en modulär design och kan användas för gasvolymflöden upp till 150 000 Nm³ / h. Eventuellt kan värmeväxlaren utrustas med en droppkollektor och, för användning med förorenade gaser, också med ett rengöringssystem. Det gastäta höljet är svetsat från massiva plastplattor och innehåller en kondensatuppsamlare, förstärkningsribbor och flänsar.

  Material: PE-RT, PVDF eller PFA

  Dokumentation

  Fler produkter från Calorplast GmbH

  Applikationer

  Service &
  servicedelar

  Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

  Kundservice

  Träffa oss
  på dina villkor

  Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

  Boka möte

  Sök efter
  din pump

  Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.