Produkter

Calorplast logotyp

Calorplast Gas-Vätskevärmeväxlare / kondensor

CALORPLAST-gas-vätske värmeväxlare/kondensor är en återvinnare för värmeöverföring från ett gasformigt medium till ett flytande medium. Den är helt tillverkad av plast och används för värmeåtervinning samt för att kyla och för att värma stora gasflöden.

Produktsortimentet är baserat på en modulär design och kan användas för gasvolymflöden upp till 150 000 Nm³ / h. Eventuellt kan värmeväxlaren utrustas med en droppkollektor och, för användning med förorenade gaser, också med ett rengöringssystem. Det gastäta höljet är svetsat från massiva plastplattor och innehåller en kondensatuppsamlare, förstärkningsribbor och flänsar.

Material: PE-RT, PVDF eller PFA

  Är du intresserad av produkten?

  Vi hör av oss så fort vi fått in ditt visade intresse.

  Produkt

  • Beskrivning
  • Dokumentation

  De viktigaste användningsområdena är:

  • Energiåtervinning från aggressiv avluft, t.ex. inom ytteknik, kemisk och elektronikindustri
  • Kylning och uppvärmning av aggressiva avgaser från tvättmaskiner, t.ex. inom torkningsteknik, kemisk metallbearbetning, avfallsförbränning, avloppsslamförbränning, kylluftflöden med grundvatten, havsvattentillämpningar etc.,
  • Ventilationsinstallationer i renrumsteknik, liksom i anläggningar med höga krav på hygien.
  • Kondensation av ångor i den kemiska och farmaceutiska industrin, i torkningstekniken i cykliska processer och för återvinning av lösningsmedel.