Petrokemisk industri

Petrokemisk anvendelse

Petrokemisk industri

Petrokemi er en gren af industriel kemi, der beskæftiger sig med raffinering af olie og naturgas og deres biprodukter. Som navnet antyder, udvindes petrokemikalier hovedsageligt fra olie, men også fra andre fossile brændstoffer som kul eller gas.

Raffinaderier håndterer stærkt korrosive medier, hvilket stiller høje krav til holdbarhed, driftssikkerhed og pålidelighed. Samtidig stiller den igangværende overgang til vedvarende brændstoffer endnu højere krav til korrosionsbestandighed og udstyrskvalitet. Lyma har altid været en del af den omstilling, som industrien gennemgår, med produkter, der er tilpasset fremtidens behov for at beskytte både mennesker og miljø.

Vi har stor erfaring med anvendelser i den petrokemiske industri, herunder:

  • Olien
  • Køle- og brandvand
  • Kemiske processer

Rustfrit stål er det dominerende materiale i et raffinaderi. Der er dog flere installationer, hvor f.eks. epoxy- eller teflonforede produkter har mindst lige så god korrosionsbestandighed. Lyma har en lang historie med at udvikle løsninger til korrosive og slibende anvendelser i den petrokemiske industri.

Varme olier i den petrokemiske industri

I et raffinaderi er der oliepumpe, hvor væsken er op til 500 grader. For at klare denne håndtering anbefales det at bruge vandkølede hulrørspumper.

Service og kølevand

I processen er der brug for kølevand, hvor vi anbefaler at bruge glasfiberarmerede epoxyrør. Vi bruger jordede rør, ledende rør til at eliminere elektriske statiske spændinger. Rørene skal være brandklassificerede i henhold til IMO3 for at kunne bruge olieplatforme og raffinaderier.

Saltvand og brakvand, der ofte hentes fra havet, vides at være ætsende, og det anbefales derfor at bruge vandventiler i plast for at undgå rustproblemer.

Afsvovlingsproces

I processerne, hvor svovlsyre dannes i en afsvovlingsproces, kan foret ventiler, rør og pumper anbefales.