Legemiddelindustrien

Legemiddelindustrien

Produkter som er egnet for farmasøytisk og farmasøytisk industri

Lyma har produkter i pumper, ventiler, rør og tanker som er godt egnet for farmasøytisk og farmasøytisk industri.

Produktene som brukes i denne bransjen har ofte tøffe kvalitetskrav, og at det må være en mulighet for CIP- og / eller SIP-rengjøring / vask for å unngå bakterier og holde prosessen steril. Dette krever strenge materialkrav samt en overflatebehandling som oppfyller bransjens krav og forskrifter. Lyma kan tilby overflatekvalitetsprodukter med Ra <0,8 i materialene rustfritt stål 1.4306, Uranus B6, Duplex og super Duplex og for eksempel Hasstelloy C. Vi har også en rekke foret produkter som PFA, PP, PVC-C og PTFE. Noen av disse materialene kan leveres med FDA-godkjenning samt 3.1-sertifikater.

I farmasøytisk produksjon brukes det ofte kjemikalier som kan være ekstremt korrosive. Dette krever materialer som har svært gode kjemiske håndteringsegenskaper. Vi har derfor et bredt utvalg av produkter i termoplast eller med fluorplastbelegg som kan håndtere konsentrert svovelsyre, salpetersyre, saltsyre og natriumhydroksid, selv ved høye temperaturer og høyt trykk.

Legemiddelindustrien krever høy kjemisk stabilitet, selv under ekstreme temperaturforhold. En riktig valgt polymer gir høy motstandskraft mot virkningen av sterke syrer og baser samt løsemidler, salter og alkoholer.

Lyma leverer løsninger til legemiddelindustrien som sikrer høy ytelse, sikkerhet, bærekraft og kostnadseffektivitet. Med innovative produkter og ekspertise av høy kvalitet tilbyr vi løsninger som kan forbedre ytelsen, redusere avfall, minimere nedetid og øke sikkerheten.