+45 69 91 19 88

Doseringspumper

Doseringspumper til kontinuerlig dosering eller til batchdosering af kemikalier eller additiver i processer

Dosispumper transporterer en nøjagtigt målt mængde væske pr. Tidsenhed ind i en proces. Det kan forekomme under høje eller lave tryk, og nøjagtigheden varierer afhængigt af den anvendte pumpetype og det modtryk, der findes i røret eller beholderen, som væsken skal doseres i. Doseringspumper bruges oftest til kontinuerlig dosering eller til batchdosering af kemikalier eller additiver. i processer, hvor væske i relativt små mængder skal doseres til en større væskestrøm.

Pulserende strømme

Pulsfri strømme

I omhyggelige processer er doseringspumperne ofte pumper af stempelpumpen, membranpumpen eller stempelmembranpumpetypen. Volumenstrømmen varieres med variabel slaglængde eller variabel hastighed, og volumenstrømmen er uafhængig af modtrykket.

Doseringspumper er udstyret med ventiler på både tryk- og sugesiden, der styrer strømningsretningen. Ventilerne er normalt kontraventiler, der er monteret inline såkaldte kugleventiler.

Læs vores artikel om doseringspumper her.

Service &
service dele

Vi gør det nemmere at få service og let at få den rigtige reservedel til netop din pumpe.

Kunde service

Mød os
på dine vilkår

Lad os komme til dig, ellers kan vi mødes via en videokonference.

Book et møde

Søg
din pumpe

Indtast dit serienummer, og få den nødvendige dokumentation.