Artiklar

Så lagras och produceras energi med hjälp av salt

De senaste åren har energilagring med hjälp av salt blivit vanligare. En metod extra positiv för gröna energiformer som endast kan producera energi vid särskilda väderförhållande. Vi på Lyma Kemiteknik har varit involverade flera av dessa projekt och vet vilka applikatorer som behövs för att kunna hantera mediet. 

I årtionden har man forskat på om det går att lagra redan producerad energi för att kunna använda den vid behov. Detta har varit särskilt önskvärt för gröna energiformer som sol-, vind- och vågenergi, som vi vet bara producerar energi när solen skiner och vinden blåser.

Salt smälts via solcellstorn

Under många år har det funnits projekt med så kallade solcellstorn i områden i världen med mycket soltimmar. Dessa anläggningar använder vanligtvis speglar över ett stort område som reflekterar och samlar solstrålar till en fokuspunkt, vanligen i toppen av ett högt torn, där en tank fylld med vanligt salt står. Koncentrationen av alla solstrålar från speglarna på marken som träffar ”tanken” kommer att få temperaturen att stiga och saltet i tanken kommer att smälta och bli flytande. Temperaturen på det flytande ”smälta saltet” är vanligtvis mellan 400 och 600 grader °C.

Det flytande saltet cirkulerar sedan från tornet till marken, vanligtvis till en tank, och pumpas sedan genom värmeväxlare där det värmer vatten till ånga, som sedan används för att producera elektricitet i en ångturbin och skickas ut på nätet. Ångan kondenseras och pumpas tillbaka till kretsen.

Pumpas i ett evigt kretslopp

Det kylda smälta saltet, som användes för att producera ånga, pumpas till uppsamlingstanken, varifrån det pumpas upp i solfångartornet och processen kan börja om på nytt. På natten, eller när solen inte skiner, kan processen fortsätta eftersom det smälta saltet lagras i isolerade tankar och kan användas för att producera ånga till turbinen.

Om anläggningen inte förses med energi från solen, vinden, vågorna eller andra former av energi kommer det smälta saltet långsamt att svalna och återgå till sin ursprungliga form – saltkristaller. När anläggningen återigen förses med energi smälter saltet och används för att skapa ånga till turbinen, och elproduktionen är i gång. N Verkningsgraden för dessa anläggningar ligger vanligtvis mellan 70 och 80 %.

Metoden nyttjas vid flera energiformer

Samma process kan också användas för andra gröna energiformer. När det blåser bra, eller på natten när energiförbrukningen i allmänhet är låg, kan överskottskapaciteten från till exempel vindkraftverk användas för att värma (smälta) salt som lagras i välisolerade tankar och förvaras där tills energiförbrukningen ökar igen eller vinden avtar.

Det smälta saltet kan sedan pumpas till värmeväxlare för att producera ånga till turbinen och elproduktionen kan fortsätta, även om det blåser lite eller inte alls. Denna metod kräver relativt tåliga och robusta pumpar, ventiler, rör med mera. Eftersom salt är ganska korrosivt och slipande måste processutrustningen också klara höga temperaturer.

New call-to-action

Lyma har kunskap om processen

Vi på Lyma Kemiteknik har under de senaste åren varit involverade i flera av dessa projekt, där vi har kunnat utnyttja vår goda kunskap och erfarenhet när det gäller pumpning och hantering av frätande och slipande medier. I dessa tillämpningar används ofta pumpar med magnetisk drivning eller pumpar med delade rör, ofta med kväve eller annan inert gas som värmebarriär, vilket garanterar en säker och läckagefri drift utan risk för kristallisering.

Förutom pumpar hittar du ett brett utbud av tankar, rör, ventiler och packningar i vårt produktsortiment. Som enda distributör i Skandinavien kan vi leverera allt du behöver för att utföra ett effektivt och säkert flöde.

Upptäck vår produktkatalog här

Läs mer om hållbara lösningar för framtiden