+46 (0) 40-43 88 00

Engineering/Konsulter

Vi har lösningarna för dig som arbetar som konsult

För dig som arbetar som konsult och kommer i kontakt med frätande medier har vi lösningar på de flesta behoven.

Vi erbjuder en komplett lösning: Pumpar, ventiler, rör, tankar och övrig utrustning. För att göra det så enkelt som möjligt för dig. Allt med fokus på att hantera korrosiva och slitande flöden. Då vi har lång erfarenhet vågar vi kalla oss specialister.

Vi upplever ofta att det finns brister i materialkännedom när det kommer till plaster. Lyma kan därför gärna hjälpa er som arbetar med projektering att visa vilka möjligheter ni har med plastmaterialen framförallt jämfört med olika stålkvaliteter men även mellan de olika termoplaster/ polymertyperna. Vår kunskap om vilka material och produkter man använder till olika applikationer är något vi med glädje delar med oss av.

Vårt instrumentprogram omfattar mätteknik för flöde, nivå och tryck. Produkterna finns i flera olika material för att passa varje korrosiv applikation.

Vi har ett brett program av rör och rördelar i olika material. Dessutom ett brett tillbehörsprogram med bl.a. rörupphängningar. Som alltid, fokus på korrosiva och slitande applikationer.
Vårt sortiment av rör och rördelar omfattar:

  • Kemirör GAP/GRP – Detta är kemirör i vinylester som främst används när vi arbetar med starkt frätande vätska. Dessa används ovan mark.
  • Markförlagda rör GAP/GRP – I markförlagda rör används ett annat styrkelaminat där sand inblandas för att klara yttre påfrestningar. Dimensionsområde DN 100 – DN 4000.
  • GRE/epoxy – Epoxyrör används främst vid service och brandvattenledningar ovan mark där korrosionen inte lika påfrestande.
  • PFA/PTFE-linade rör och rördelar – Invändigt fluorplastlinade metallrör och rördelar. Används vid starkt frätande vätskor och höga temperaturer. I sortimentet ingår även PTFE-linade kompensatorer avsedda för rörelseupptagning i rörsystem.
  • Duallaminte GAP/GRP-förstärkta termo eller flourplaströr och rördelar. Vi kan leverera mediarör av PE, PVC, PP, PVDF, E-CTFE, FEP eller PFA. Rören och rördelarna är utvändigt förstärkta av GAP/GRP.

Vid rörinstallationer behövs rörstöd och eller rörupphänging och där kan vi erbjuda SSG-smide enligt standard SSG –7005.

Tillsammans med våra pumpar, ventiler och rör har vi även ett brett urval av tankar, skrubbers, kolonner, skorstenar, gaskanaler samt specialkonstruktioner. Genom att beräkna konstruktionerna med FEM metoden (Finita Element Metoden) vet vi vilka råmaterial som ska användas och hur konstruktionen ska designas. Därmed kan vi skapa skräddarsydda lösningar för tuffa korrosiva industriella applikationer.

Vårt produktsortiment omfattar också slangar av fluorplast eller keramik. Flourplastslangarna är avsedda för korrosiva applikationer och dom keramiska slangarna används vid extremt slitande processer.

Lymas sortiment omfattar också industrifläktar, typ scirocco och turbo fläktar. Våra fläktar levereras kundanpassade i plast eller glasfibermaterial GAP/GRP och är därmed avsedda för korrosiva applikationer. Till fläktarna har vi också ett brett tillbehörssortiment bla ljuddämpare, injusteringsspjäll och kompensatorer.

Värmeväxlare av SiC, grafit eller termoplast ingår i vårt produktprogram. Värmeväxlarna finns i olika utföranden, rörplattvärmeväxlare eller tubvärmeväxlare.

Vi erbjuder också ett brett tillbehörssortiment med gummikompensatorer och säkerhetsskydd som flänsskydd och sprutskydd. Dessutom gallerdurk av glasfiber GAP/GRP samt ytterligare konstruktionselement som profiler, räcken, stegar, plattformar, kabelstegar, kabelrännor av GAP/GRP anpassade för att i kombination med gallerdurken passa ihop i kompletta konstruktioner.

För att underlätta ert projektarbete erbjuder även vi ritningar i de vanliga formaten såsom dwg för merparten av våra produkter. Givetvis är vi behjälpliga med datablad och eventuella referensobjekt på liknande applikationer.

Vi hoppas att vi kan hitta ett bra samarbete med varandra. Hör av er för om ni har behov av utbildning inom de område vi arbetar med. Vi kan erbjuda pump-, ventil-, och rörutbildningar.

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.