+46 (0) 40-43 88 00

GreenTech

GreenTech

Det växer fram nya industrier med nya utmaningar. Vi har lång erfarenhet av lösningar och leveranser till besvärliga applikationer.

Exempel på applikationer där vi kan hjälpa till:

• Batteritillverkning
• CO2 infångning och lagring
• Energilagring av korrosiva medier
• Hantering av biobränslen

Batteritillverkning

Vid tillverkning av framförallt katod-material till batterier, så har man i processerna varma syror som är mycket korrosiva. Vi reningssteget löses batterikemikalier upp i syror, vilket ställer stora krav på utrustningen. Hantering av slurry och H2SO4 medier orsakar både slitage och korrosionsproblem. Även återvinning av batterier ger utmaningar då allt innehåll i ett batteri behöver separeras och förädlas. Istället för att använda höglegerade stål, kan man använda plast- och / eller plast linade stålrör och pumpar. Fördelarna med plast är längre livslängd och oftast bättre leveranstider. Processerna kan även ge upphov till besvärliga rökgaser. Rökgasrening som bildas vid rening eller förbränning använder sig med fördel skrubbersystem i glasfiber.

Vi på Lyma kemiteknik kan även hjälpa till med hela flödeskedjan för korrosiva medier. Vi erbjuder en komplett lösning med pumpar, ventiler, rör, tankar, skrubber och övrig utrustning.

CO2 infångning och lagring

Runt om i världen testas utrustning för koldioxidinfångning (CCS och CCU). Genom att samla in koldioxid från en bioenergianläggning, fås en negativ koldioxidbalans från kraftvärmeverket. Lyma Kemiteknik kan assistera med hantering av aminer för koldioxidinfånging och pumpning av flytande koldioxid för vidare transport.

Energilagring

Industrin ställer om för förnyelsebara energislag. För att klara av kraftbalansen behöver energin lagras ibland till att den faktiskt behövs. I dag utvecklas det spännande processer där överskottsenergi lagras i smält media eller kemiska övergångar. Vissa processer värmer man upp lämpligt media, en vätska eller fasta material. För vätskor kan det bli utmaningar att kunna pumpa dem oavsett vilket energiinnehåll som mediat har. En kokande media kan bete sig mycket annorlunda mot ett underkylt media.

För fasta processer har man ofta salt som en av komponenterna. Smält salt är förutom varmt, mycket korrosivt och ställer speciella krav för att kunna pumpas och transporteras.

Hantering av biobränslen

I steget med att fasa ut fossila energislag, utvecklas det alternativ som är mer miljövänliga. Vissa av dessa biobränslen är korrosiva vid högre temperaturer. Pumparna som hanterar dessa bränslen måste klara av ATEX klassningar, och samtidigt kunna klara av de korrosionskrav som ställs. Vissa biobränslen måste dessutom hettas upp för att de ska minska i viskositet och kunna pumpas.

Lyma Kemiteknik kan hjälpa dig att välja rätt pumptyp som klarar av både säkerhetskrav, temperaturkrav och korrosionskrav.

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.