+46 (0) 40-43 88 00

Pappersindustri

Pappersindustrins behandling av ved och väg i processen

Vid barksteget erhålls en restprodukt som heter barkpressfiltrat. Detta är väldigt surt och därmed korrosivt men även slitande. Här erbjuder vi gärna en deplacement pump, i form av slangpump, membranpump eller en kolvmembranpump.

Flisen går på en transportör till ett sållhus, där flisen sorteras/gallras. Från sållhuset blåser man flisen till kokeriet. Denna transport är mycket slitande och därför är keramiska slangar och keramiska rör, framförallt böjar, bra att använda.

Efter kokeriet tillsätts vitlut för att koka ut ligninet. Vitlut /Natriumlut (NaOH) har ett högt lågt pH och där är plaster normalt inget alternativ.

Om målet är en vit massa så kommer ett blekeristeg efter kokeriet. Här används olika syrgassteg, väteperoxid och klordioxid. Väteperoxid och klordioxid är korrosiva och vi har därför ett brett sortiment som kan hantera detta. Framförallt har vi bra linade reglerventiler, on/off-ventiler. Vid partikelfri media kan vi använda magnetdrivna pumpar.

Klordioxiden som eventuellt används framställs av klorater som är bemängd med en massa partiklar. Här kan vi framförallt erbjuda en keramisk pump för att pumpa detta flöde. Klordioxiden framställs vanligen på bruken i en egen process på bruket.

Används väteperoxid i processen bör denna cirkulera för att inte den ska sönderfalla och återgå till vätgas. Här använder vi syrafasta centrifugalpumpar.

Pappersmassan pumpas sedan vidare på pappersbanan och då kan pH behövas ner och då används exempelvis svavelsyra (H2SO4) för nedjusteringen. Här behövs pumpar, plaströr, plastventiler och tankar. Nu börjar en avvattningsprocess av massan.

När pappret ska behandlas används olika media för att bestryka på massan. Exempelvis vid bestrykningslimmet kan vi använda en linad membranpump. Beroende på vad som ska tillverkas användas olika bestrykningsmaterial där behoven varierar, men ofta är det mer högviskosa ämnen som används. Därför är det åter igen olika former av deplacementpumpar som är aktuella.

Processvattnet i bruket

Vanligen tar vi sötvatten från sjö eller flod som används under stor del av processen. Sandfällan tar de grövre partiklarna och humus, och vid vattenbehandlingen vill man får bort de levande organismerna och därför tillsätter man saltsyra (HCl). Här erbjuder vi rör, tankar och ventiler.

Hartskokeriet

När man använder tall i process vill man spjälka såpan ur träet, detta sker i talloljekokeriet. Här använder man svavelsyra i denna process. Denna process är väldigt varm och linade stålprodukter såsom ventiler och rör är mycket användningsbara här. Restsyran är uppåt 100 grader varm. Statisk mixer kan användas för inblandningen av H2SO4.

Svartlut och sodapanna

För att omvandla restprodukterna från kokeriet till vitlut igen behöver vi göra som svartluten, som är den använda luten, i en förbränningsprocess. Detta sker i sodapannan. Resultatet blir vitluten som går in i processen igen. I sodapannaprocessen använder vi kalk och kalkmjölk och därför använder vi keramiska slangar, rör och centrifugalpumpar.

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.