+46 (0) 40-43 88 00

Dosering av kemikalier – vikten av att välja rätt doseringspump

När du ska tillsätta kemikalier till din process är det viktigt att du doserar dem rätt. En doseringspump kan hjälpa dig att dosera rätt mängd vätska, i rätt tid. Lyma reder ut de vanligaste frågorna och berättar mer om hur du kan förbättra både hållbarhet och lönsamhet genom att göra rätt materialval.

Varför kemikalier?

Det är viktigt att man får rätt mängd kemikalier kontinuerligt i processerna. Kemikalier används bl.a. för att fälla ut oönskade eller miljöfarliga ämnen eller för att göra en vätska mer hanterbar t.ex. skumdämpning. Genom att tillsätta kemikalier till ett flöde kan du förbättra utfallet och skapa en process som är mer optimal för både miljön och budgeten.

Hur tillsätts kemikalier?

För att säkerställa att rätt mängd kemikalier tillsätts i processen används en doseringspump. En doseringspump transporterar en noggrant uppmätt mängd vätska per tidsenhet in i en process. Pumpen används ofta för kontinuerlig dosering eller för satsdosering av kemikalier i processer där vätska i små kvantiteter ska doseras till ett större vätskeflöde. Dosering kan exempelvis ske genom att pumpen är kopplad mot en pH-mätare eller vattenmätare. Doserpumpar används överallt i industrin, läkemedelstillverkning, vattenreningsverk, kemiska anläggningar, energiverk eller pappers- och stålindustrier.

Doseringspump

Vi på Lyma erbjuder ett brett sortiment av doseringspumpar för en mängd olika industriapplikationer. Beroende vilket typ av vätska, flöde och tryck som pumpen ska behandla ställs olika krav på dess konstruktion. Utifrån konstruktion delas doseringspumpar in i några kategorier:

  • Membrandoserpumpar – membranet trycker ut vätskan ur pumphuvudet genom trycksidans backventil, medan sugsidans d:o stängs. Ventilerna är oftast backventiler som är monterade inline, s.k. kulbackventiler. Vätskan matas in i huvudflödet. Volymflödet är beroende av mottrycket och varieras genom variabel slaglängd och variabelt antal slag. Doseringsmängden ändras proportionellt mot slaglängden och kan ända ned till minimikapacitet ställas in reproducerbart. Doseringen justeras manuellt eller med 0/4-20 mA signal.
  • Kolvdoserpumpar – kolven trycker ut vätskan ur pumphuvudet genom trycksidans backventil, medan sugsidans d:o stängs. Ventilerna är oftast backventiler som är monterade inline, s.k. kulbackventiler. Vätskan matas in i huvudflödet. Pumparna kan jobba mot mottryck upp till 400 bar. Doseringsmängden ändras proportionellt mot slaglängden och kan ända ned till minimikapacitet ställas in reproducerbart. Doseringen justeras manuellt eller med 0/4-20 mA signal.
  • Kugghjulspumpar – pumpen har två kugghjul, det ena hjulet drivet av det andra. Pumpmediet transporteras i det mellanrum som uppstår mellan kugghjulen och pumphusets insida vid rotationen. Pumpen ger ett pulsationsfritt flöde och kan jobba mot relativt höga tryck. Doseringsmängden regleras via en frekvensomvandlare som är kopplad till elmotorn.

Tillbehör

Vid dosering kan en så kallad häverteffekt uppstå, om doseringsmediat är högre placerat än doseringspunkten. Då är det svårt att dosera exakt, eftersom gravitationen tar över. Genom att installera en tryckhållningsventil bryts häverten och pumpen får ett mottryck att jobba mot och kan fortsatt ge en exakt dosering.

Motsatt problem blir om ledningarna sätts igen eller man råkar köra mot en stängd ventil. Då kan ledningarna eller pumpen skadas genom att för högt tryck byggs upp. Genom att installera en överströmningsventil undviker man oönskade tryckökningar.

Läs mer om våra olika doseringspumpar och dess användningsområden

Viktigt att dosera rätt

När det kommer till dosering av kemikalier krävs stor exakthet. För att uppnå en så optimal och säker process som möjligt är det viktigt att dosera rätt. Alla vätskor beter sig olika vid blandning och till en början behövs ofta en prövoperiod för att hitta både rätt doseringsmängd och rätt tidsintervall. Helt nya processer som koldioxidinfångning (CCS eller CCU) med aminer, skapar nya doseringsutmaningar.

Resistenstabell

För miljön

Att dosera rätt kemikalier och rätt mängd är vitalt, speciellt ur en säkerhets- och miljösynpunkt. Kemikalier kan vara explosionsbenägna eller frätande. Läckagesäkra pumpar är därför A och O för att kunna garantera en säker process. Riskvärdering är viktigt och oavsett hur bekant du är mediet, bör du alltid göra en noggrann bakgrundskontroll för att försäkra dig om att materialet du använder klarar av att hantera aktuellt media.

Med hjälp av en resistenstabell kan du på ett enkelt och tydligt sätt se vilket material som rekommenderas till din applikation. Du kan läsa mer om resistenstabeller här.

För lönsamheten

Att tillsätta rätt mängd kemikalier är inte bara viktigt för säkerheten i processen utan även för lönsamheten. Att köpa in kemikalier är dyrt och överdosering orsakar ofta extra slitage och arbetsinsatser. Att använda mer kemikalier än den mängd som behövs, är därför varken hållbart eller lönsamt.

Korrosiva kemikalier kan göra stor påverkan på material och applikationer. Genom att noggrant välja material som tål dina kemikalier under en lång tid, förlänger du livslängden på din process och minskar också risken för oväntade fel eller stopp.

Lyma hjälper dig

Vi på Lyma har lång erfarenhet av doseringspumpar och kan hjälpa dig att välja rätt pump till din applikation. Genom att noggrant kartlägga och undersöka mediet som pumpen ska hantera, kan vi ge förslag på en passande doseringspump som ger dig en effektiv process med låg energiförbrukning, lång livslängd och framför allt hög säkerhet.

Läs mer om vårt stora utbud av lösningar

Läs mer om hur vi tillsammans skapar säkrare flöden

Se fler artiklar