+46 (0) 40-43 88 00

Grön ammoniak – en lösning för framtiden

Ammoniak har spelat en viktig roll i samhället men den senaste tiden har tillverkningsprocessen som innefattar en stor mängd fossila bränslen kritiseras. Nu undersöks i stället möjligheten att producera grön ammoniak, ett klimatsmart ämne fritt från koldioxid. Vi på Lyma tittar närmare på processen och berättar hur våra produkter kan stödja utvecklingen.

Ammoniak är en kemisk förening av väte och kväve som länge varit en betydelsefull tillgång i vårt samhälle. Förutom att användas i tillverkningen av bland annat fönsterputs, hårspray och diverse rengöringsprodukter är ämnet även en viktig beståndsdel i konstgödsel.

Ammoniak i konstgödsel

Konstgödsel etablerades bland världens lantbrukare redan under 1800-talet men det var inte förrän efter andra världskriget som det stora genombrottet kom. Uppkomsten av konstgödsel förändrade hela lantbrukets struktur och gjorde det möjligt för lantbrukare att inte bara få högre skördar utan även att kunna bedriva helt djurlösa gårdar. Med hjälp av konstgödsel kunde lantbrukare odla hur mycket som helst utan att ta hänsyn till spill från djur.

Energikrävande tillverkning

Idag är konstgödsel en naturlig del av lantbruket och i Sverige domineras växtodlingen från Skåne till Mälardalen helt av djurlösa gårdar. Konstgödsel medför dock inte bara positiva aspekter. Under senare år har konstgödsels klimatpåverkan undersökts noggrannare och flera oroande faktorer har upptäckts.

Det är bland annat tillverkningsprocessen som har fått kritikerna att rynka på näsan. Konstgödsel består till stor del av ammoniak, där kvävet hämtas från luften men vätet tillverkas av fossil naturgas eller kol. Totalt står tillverkningen av ammoniak för ungefär en procent av världens koldioxidutsläpp – en siffra som måste sänkas.

Grön ammoniak

För att hitta en klimatsmartare lösning på problemet undersöks nu i stället en fossilfri produktion av ammoniak. Den norska företaget Yara, en av världens största ammoniakproducenter, startade nyligen upp ett projekt som har som mål att göra produktionen i en av fabrikerna helt fossilfri.

Här handlar det om att tillverka så kallad grön ammoniak genom att använda sig av förnybara energikällor och samtidigt fånga upp den koldioxid som frigörs vid tillverkningen. Lyckas satsningen skulle de innebära att fabrikens koldioxidutsläpp varje år minskas med 800 000 ton samt att konstgödselets klimatavtryck blir 80–90 procent lägre.

Bränsle inom sjöfarten

Det är inte bara i tillverkningen av konstgödsel som grön ammoniak tros spela en betydande roll. Inom sjöfarten finns det planer på att använda grön ammoniak som bränsle för att minska koldioxidutsläppen. Idag står den internationella sjöfarten för över två procent av världens koldioxidutsläpp och en lyckad satsning på grön ammoniak som bränsle skulle därför innebär en stor positiv förändring. Metoden befinner sig dock i ett tidigt skede och forskning tester behövs innan den kan lanseras skarpt.

Ammoniak som energilagring

Ammoniak tros också kunna fungera som ett bra sätt att lagra energi i form av vätgas. Tidigare har vätgasdrivna bränsleceller varit svåra och dyra att transportera men genom att transportera det som ammoniak och sedan på plats plocka isär dem och skapa vätgas blir hanteringen enklare. Det finns även flera andra fördelar med att lagra och frakta ammoniak i stället för vätgas. Bland annat har ammoniaken högre energiinnehåll per liter, är enklare att kyla ner till flytande form plus att de redan finns en utvecklas infrastruktur.

Stor erfarenhet av ammoniak

Vi på Lyma har över 40 års erfarenhet av korrosiva vätskor och har under vår långa karriär kommit i kontakt med ammoniak vid många tillfällen. Vi besitter stor expertis kring mediet har goda kunskaper om hur det ska hanteras. Förutom att vi kan berätta hur det beter sig och påverkar kan vi också ge dig råd om vilka applikationer och material som bör användas. När det kommer till pumpning av ammoniak är magnetdrivna pumpar eller spaltrörspumpar att föredra eftersom de är tätningslösa pumpar som förhindrar risken för läckage.

Förutom pumpar hittar du i vår produktkatalog även tankar, rör, ventiler och packningar. Som ensam helhetsleverantör i Skandinavien kan vi förse dig med allt du behöver för att kunna bedriva effektiva och säkra flöden.

Upptäck vår produktkatalog här

Läs mer om hållbara lösningar för framtiden

Se fler artiklar