+46 (0) 40-43 88 00

Centrifugalpumpar

Centrifugalpumpar

Centrifugalpumpar tillhör pumpgruppen rotordynamiska pumpar. Pumpgruppen är stor och rymmer många olika utföranden och modeller. Pumparna delas in i horisontella och vertikala centrifugalpumpar samt enstegs- och flerstegscentrifigalpumpar.

Lyma erbjuder robusta centrifugalpumpar som fungerar utmärkt för frätande eller slitande vätskor i processindustri.

Användningsområden för centrifugalpumpar

Centrifugalpumpar har flera användningsområden och är förekommande i industrier inom gruvnäring, kemi, läkemedel och livsmedel. Pumparna kan transportera vätskor i ett jämnt flöde och från en nivå till en annan.

Beroende på modell kan pumparna användas för pumpning av korrosiva vätskor som

  • saltsyra
  • järnklorid
  • kalkmjölk
  • svavelsyra.

Funktion och konstruktion

Centrifugalpumpar använder sig av centrifugalkraft för att transportera vätska. Inuti pumpen finns impeller, skovelförsedda pumphjul, som roterar. Pumphjulens rotation startar en tryckdifferens mellan pumpens inlopp och utlopp och som i sin tur sätter vätskan i rörelse. Trycket gör att vätskan kan transporteras effektivt, även när det rör sig om större nivåskillnader.

Flerstegspumpar med fler pumphjul

Centrifugalpumpar kan utrustas med flera pumphjul och kallas då för flerstegspumpar. De olika hjulen har samma kapacitet och kopplas i flera steg. För varje hjul som vätskan passerar ökar trycket. Utloppstrycket i det första hjulets tryckstuts är lika stort som det andra hjulets sugstuts. En flerstegspump kan inte köras torr över någon längre tid.

Vertikala centrifugalpumpar som kan köras torra

Lyma erbjuder även vertikala centrifugalpumpar som kan köras torra till skillnad från våtlagrade pumpar. Lymas vertikala pumpar levereras både i fasta längder och med variabel längd på sugröret.

Horisontella centrifugalpumpar som klarar korrosiva vätskor

Lymas horisontella centrifugalpumpar levereras som direktkopplade pumpar eller med fri axelända. Pumparna är speciellt utvecklade för att klara av syror, lösningsmedel och andra korrosiva vätskor.

Pumpar för korrosiva vätskor

Vi på Lyma erbjuder ett brett program av centrifugalpumpar avsedda för tuffa vätskor som syror, baser, lösningsmedel och förorenade vätskor. Under flera decennier har Lyma arbetat med det kompletta flödet för extrema industriapplikationer. Vårt breda sortiment tillsammans med vår djupa kunskap gör oss till en trygg leverantör som du kan lita på. Många olika pumptyper och materialalternativ gör att vi har en lämplig lösning för de flesta korrosiva och/eller slitande applikationer.
Vi hjälper dig gärna – välkommen att kontakta oss!

Letar du efter andra typer av pumpar?

Lyma erbjuder ett stort utbud av pumpar till processindustrin. Se alla våra pumpar här!

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.