+46 (0) 40-43 88 00

Centrifugalpumpar

Centrifugalpumpar

Centrifugalpumpar delas in i horisontella- och vertikala pumpar, samt enstegs eller flerstegs centrifugalpumpar. Centrifugalpumpar är en stor pumpgrupp som finns i många olika utföranden och modeller. Lyma erbjuder robusta pumpar som fungerar utmärkt för att pumpa frätande och slitande vätskor i processindustri. 

Centrifugalpumpar karaktäriseras av skovelförsedda pumphjul

Centrifugalpumpar karakteriseras till sin konstruktion av ett eller flera skovelförsedda pumphjul som roterar i ett pumphus. Så länge vätskan är i kontakt med skovlarna på pumphjulet accelererar vätskan och ökar dess rörelseenergi. När vätskan når pumphusets snäcka eller diffusor omvandlas hastigheten till tryck. Beroende på modell kan centrifugalpumpar användas för pumpning av korrosiva vätskor såsom:

  • saltsyra
  • järnklorid
  • kalkmjölk
  • svavelsyra

Vertikala centrifugalpumpar som kan köras torra

Vi erbjuder även vertikala centrifugalpumpar som kan köras torra, till skillnad från våtlagrade pumpar. Lymas vertikala centrifugalpumpar levereras i fasta längder eller med variabel längd på sugröret.

Horisontella centrifugalpumpar som klarar korrosiva vätskor

Lymas horisontella centrifugalpumpar levereras som direktkopplade pumpar eller med fri axelända. Pumparna är speciellt utvecklade för att klara av syror, lösningsmedel och andra korrosiva vätskor.

Flerstegspumpar är centrifugalpumpar med fler pumphjul

Flerstegspumpar kallas centrifugalpumpar som har utrustats med fler än ett pumphjul. Pumphjulen är kopplade så att utloppstrycket i första hjulets tryckstuds är lika stort som det andra hjulets sugstuts.

Pumpar för korrosiva vätskor

Vi på Lyma erbjuder ett brett program av centrifugalpumpar avsedda för tuffa vätskor som syror, baser, lösningsmedel och förorenade vätskor. Under flera decennier har Lyma arbetat med det kompletta flödet för extrema industriapplikationer. Vårt breda sortiment tillsammans med vår djupa kunskap gör oss till en trygg leverantör att lita på. Många olika pumptyper och materialalternativ gör att vi har en lämplig lösning för de flesta korrosiva och/eller slitande applikationer.

Vi hjälper dig gärna, välkommen att kontakta oss!

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.