Jesco

Lyma produktutbud

Lutz-Jesco – speciella lösningar för varje tillämpningsområde

Vid dropp, eller “full fart” med maximal flödeshastighet, i tropiska temperaturer och där det krävs, i riktigt sura miljöer: Doseringspumpens krav är lika varierade som möjliga tillämpningar och användningar.Lutz-Jesco har därför utvecklat speciella lösningar för varje tillämpningsområde. Vårt omfattande sortiment av produkter börjar från kostnadseffektiva, solenoiddrivna membran-doserpumpar, genom de “muskulösa” motordrivna membran-doserpumparna, upp till kolvdoserpumparna för högtrycksdosering. Dessa används för dosering av vätskor med mycket varierade viskositet, varav de flesta är kemiskt aggressiva och giftiga, och av vilka några också är slitande eller avger gaser.