+46 (0) 40-43 88 00

Vridspjällsventiler

Vad är vridspjällventiler?

Vridspjällventiler tillhör gruppen som kallas för 90-gradiga ventiler. På engelska går de under namnet butterfly valves. I grundutförandet består de av ventilhus, spjällskiva, tätning och boxpackning. Tätningskvalitet väljs efter aktuellt media. Vridspjäll används framförallt på större dimensioner, som rena avstängningsventiler, on/off eller för reglering.

Anslutningar och dimensioner

Ventilerna kan levereras med olika anslutningsmöjligheter: Inspänning mellan flänsar (wafer) eller lugtype vilket innebär att ventilen monteras mellan flänsar och bibehåller alltså sin tätningsfunktion även vid ensidigt montage. Dimensionsområdet är DN40-1200, mest frekvent är dimensionsområdet DN65-500. Ventilerna kan manövreras manuellt, med luftdon samt elektriska ställdon.

Många bra fördelar

Vridspjällventiler har i vissa fall ersatt andra ventil typer på grund av lägre kostnad, kort bygglängd, enkelheten vid automatisering och enklare installation framförallt ju större ventilerna blir. Till dess nackdel är att spjället även vid öppen ventil är i mediaströmmen.

Lyma tillhandahåller Asahi termoplatsventiler samt Richter linade vridspjällventiler. Detta gör att vi har en lösning för de allra flesta korrosiva applikationerna.

Service &
servicedelar

Vi gör det enklare att få service och lätt att få tag i rätt reservdel till just din pump.

Kundservice

Träffa oss
på dina villkor

Låt oss komma till er eller så kan vi träffas via ett videomöte.

Boka möte

Sök efter
din pump

Slå in ditt serienummer och få upp den dokumentation du behöver.